• bus
  • Con
  • Dat
  • Eco
  • IT
  • Man
  • soc
  • Sup

CGI

Nederlands:

Maak kennis met CGI

CGI is één van ’s werelds grootste Business & Strategic IT consulting bedrijven, met een lokale aanwezigheid en wereldwijde invloed. Met trots kunnen we zeggen: ‘Onze mensen houden Nederland draaiende’. Van grote overheidsinstanties zoals het Ministerie van Defensie, de Nationale Politie Nederland, tot Rituals, KLM en Shell, wij werken aan projecten die het dagelijks leven van miljoenen mensen raken. Anders dan sommige organisaties, weten wij precies wat ons onderscheidt. Met regionale betrokkenheid, uitgebreide marktkennis en een team van ruim 91.000 collega’s wereldwijd, heeft CGI wereldwijd impact.

Impactvolle Opdrachten

Samen met onze klanten gaan we uitdagingen aan die het leven van miljoenen mensen beïnvloeden. Hoewel ons werk niet altijd zichtbaar is, spelen onze collega’s een belangrijke rol in de wereld. Van het verbeteren van spoorwegsystemen tot het fijn afstemmen van de controle over satellieten, van het versnellen van de verwerking van zeecontainers tot het beheren van de technische aspecten van zorginstellingen; dit zijn slechts enkele projecten die een gevoel van trots oproepen.

Als je naar aanleiding van deze beschrijving interesse of vragen hebt, neem contact op met Maurits Hoffmann (+31 6 83 22 03 31 / [email protected]) of Jordy van der Jagt (+31 6 21 95 95 72 / [email protected]).

 

English:

Introducing CGI

CGI is one of the world’s largest Business & Strategic IT consulting companies, with a local presence and global influence. We proudly say: ‘Our people keep the Netherlands running’. From major government agencies like the Ministry of Defense and the Dutch National Police, to companies like Rituals, KLM and Shell, we work on projects that impact the daily lives of millions of people. Unlike some organizations, we know exactly what sets us apart. With regional involvement, extensive market knowledge, and a team of over 91,000 colleagues worldwide, CGI has a global impact.

Impactful Assignments

Together with our clients, we take on challenges that affect the lives of millions of people. Although our work is not always visible, our colleagues play a crucial role in the world. From improving railway systems to fine-tuning satellite control, from speeding up the processing of sea containers to managing the technical aspects of healthcare facilities; these are just a few projects that evoke our sense of pride.

If you are interested or have any questions following this description, please contact Maurits Hoffmann (+31 6 83 22 03 31 / [email protected]) or Jordy van der Jagt (+31 6 21 95 95 72 / [email protected]). 

Students

Meet them at the Tilburg Career Days event

Meet this company at our upcoming event at one of their participations.